Strategisch beleidsplan 2021-2024

Als vrouwenorganisatie, die al meer dan 90 jaar stevig is geworteld in de Limburgse samenleving, is ZijActief Limburg een maatschappelijke organisatie van betekenis. Vele vrouwen in Limburg komen in lokale afdelingen bijeen. De organisatie staat voor de vraag hoe zij als vrouwenorganisatie voor leden van unieke meerwaarde is én blijft.

Een plan voor de toekomst

Arc Communicatie schreef voor en samen met ZijActief Limburg het strategisch beleidsplan. In een aantal gezamenlijke strategiesessies verzamelden we zoveel mogelijk informatie. De verzamelde input namen we mee in een strategisch advies om het beleid verder te verbeteren. In het proces consulteerden we niet alleen het bestuur, maar ook alle afdelingen van ZijActief Limburg en andere stakeholders. Dit resulteerde in een gedragen beleidsplan waarmee ZijActief Limburg kan bouwen aan haar toekomst.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze opdracht contact op met Marc Breugelmans.