Ledenwerving

ZijActief Limburg is een echte ledenorganisatie. Dat betekent dat de vereniging continue aandacht moet schenken aan het werven van nieuwe leden. De koepelorganisatie ZijActief Limburg wil hier haar afdelingen graag in ondersteunen. 

Strategisch plan
Arc Communicatie stelde daarom een strategisch plan voor ledenwerving op. Daarvoor bezochten we de afdelingen, om op te halen waar zij écht behoefte aan hebben. Dit vertaalden naar een strategie met een praktische uitwerking.

Uitwerking middelen

Met het plan als basis mocht Arc Communicatie aan de slag met de uitwerking van diverse middelen. We bereidden een compleet communicatiepakket voor waar afdelingen uit middelen kunnen kiezen die bij hun afdeling passen. In het pakket vinden afdelingen diverse teksten, ondersteuning voor de pers en diverse te personaliseren drukwerken. De ZijActief-afdelingen van de organisatie kunnen nu zelf aan de slag met ledenwerving!