Interim communicatieadvies

Met bijna 6500 leden in 79 afdelingen is ZijActief Limburg het grootste vrouwennetwerk van Limburg. Bij ZijActief staat samenwerken, ontmoeten, talentontwikkeling en het delen van ervaringen centraal. ZijActief geeft hier vorm aan door lokaal, regionaal en provinciaal gevarieerde activiteiten en boeiende themabijeenkomsten te organiseren.

Van strategie tot uitvoering

Op locatie in Roermond verzorgen wij alle voorkomende communicatiewerkzaamheden voor de koepelorganisatie ZijActief Limburg. We adviseren, realiseren en organiseren. Van beleid tot uitvoering. Zo adviseerden we de organisatie bij de communicatie rondom het 90-jarigjubileum in 2020. Helaas overschaduwde de coronapandemie het jubileumjaar 2020. Dit vergde het verleggen van de aandacht op communicatief vlak. Hierin hebben we de organisatie begeleid en het uitvoerend werk uit handen genomen. Daarnaast maken we drie keer per jaar het ledenblad Zij&Zo.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze opdracht contact op met Anne.