Communicatie duurzaamheid

Hoe stimuleer je inwoners om duurzame keuzes te maken? Daarover denken wij mee met de gemeente Roerdalen.

Inwoners in beweging

Roerdalen staat net als alle andere gemeenten voor een enorme duurzaamheidsopgave. In 2030 moet 49% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Ook moeten woningen van het gas af. De gemeente realiseert zich dat zij klimaatverandering alleen kan tegengaan als iedereen in actie komt. Roerdalen wil inwoners, ondernemers en verenigingen in beweging krijgen. Communicatie is hierbij onmisbaar. Samen met de gemeente en de coöperatie Duurzaam Roerdalen zetten we de campagne ‘Samen Doen, Samen Duurzaam’ op.

Communicatiecampagne

Via de campagne geven inwoners elkaar handige tips om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid. Daarnaast zetten we goede voorbeelden in de gemeente in de schijnwerpers. Zo vertellen we mooie verhalen over inwoners die hun huis duurzamer hebben gemaakt. Want goed voorbeeld doet volgen. Binnen deze opdracht adviseren we op strategisch niveau, maar nemen ook de coördinatie van de communicatie en de productie van de communicatiemiddelen voor onze rekening. De website www.samendoensamenduurzaam.nl is daar een goed voorbeeld van.

In beeld

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze opdracht contact op met Marc Breugelmans.