Communicatie Buitengewoon Buitengebied

De gemeente Eijsden-Margraten telt 15 dorpskernen. Deze dorpskernen zijn omgeven en verbonden door een groot mooi buitengebied. In het buitengebied van Eijsden-Margraten wonen, werken en recreëren mensen. Door allerlei ontwikkelingen staat het buitengebied volop in de belangstelling.

Visie op het buitengebied

De gemeente Eijsden-Margraten wil een duidelijke visie ontwikkelen voor haar buitengebied. Een visie waarin ruimte is voor ontwikkeling, met respect voor de kwaliteit van het landschap. Dat doet zij samen met inwoners, ondernemers, recreanten en agrariërs. Zij weten tenslotte het beste wat er in het buitengebied allemaal speelt en leeft.

Communicatieadvies en uitvoering

Wij adviseerden over de communicatiestrategie van het programma. Hoe bereik je inwoners, (agrarische) ondernemers en toeristen? Hoe maak je ze bewust van de waarde van het buitengebied? Hoe creëer je draagvlak? Hoe ga je om met het bestaande sentiment? Ook zorgden we voor de uitvoering van de communicatie en hielden we de regie op de communicatieaanpak van de bijbehorende deelprojecten. Daarmee zorgden we voor een stevig fundament waarop de organisatie verder kan bouwen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze opdracht contact op met Anne.