Zó schrijf je een boeiend persbericht

Wil je een communicatieboodschap snel en doeltreffend overbrengen aan een grote doelgroep? Dan bieden massamedia vaak de oplossing. Je komt dan al gauw uit bij een krant, televisiestation óf radiozender. Met deze tips schrijf je in no-time een leesvriendelijk persbericht!

Verleid de lezer
Voorzie je persbericht om te beginnen van een pakkende kop die uitnodigt om verder te lezen. Start vervolgens met de inleiding. Hierin verwoord je de boodschap die je wilt overbrengen. Wat moet de lezer straks weten? Doorloop hiervoor de vijf W’s: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Verleid het publiek om verder te lezen.

Houd het kort
In de volgende alinea(’s) licht je de vijf W’s toe en vul je eventueel aan met ‘hoe’. Geef de lezer alléén de informatie die hij nodig heeft. Less is more. Wil je meer informatie kwijt? Verwijs de lezer dan door.

Schrijf aantrekkelijk
Een goed persbericht is leesbaar voor iedereen. Je wilt immers zo veel mogelijk mensen aanspreken. Gebruik daarom korte zinnen én eenvoudig taalgebruik. Schrijf bovendien actief. “Vul dit formulier in” klinkt aantrekkelijker dan “Door dit formulier in te vullen”.

Controleer en incasseer
Is je persbericht af? Laat het dan tegenlezen, het liefst door iemand die de inhoud niet kent. Deze persoon is een goede vertegenwoordiger voor je publiek. Neem de tips serieus. Zo wordt je tekst nóg leesvriendelijker!

Bram Hammes
16 juni 2020
Terug naar het overzicht