Marketingcommunicatie

Trefcenter Venlo zet jaarlijks in op het verhogen van de (online) bezoekersaantallen en de omzet. De realisatie van deze doelstelling wordt in hoge mate bepaald door wijze waarop het winkelcentrum intern, maar ook extern communiceert. En dáár helpt Arc Communicatie het winkelcentrum bij. Vanuit onze expertise treden we op als verlengstuk van de organisatie, zodat de winkeliers zich volledig op hun kerntaken kunnen focussen.

We voeren de regie op het totale marketingcommunicatiebudget en de marketingcommunicatieplanning: van branding, reclame en social media marketing tot content marketing, webbeheer en -onderhoud. Ook dragen we zorg voor de organisatie en coördinatie van de communicatiemiddelen en zijn we verantwoordelijk voor de uitvoer ervan. Op basis van statistieken evalueren we de resultaten van de gevoerde campagne met de winkeliers. Op die manier kan Trefcenter Venlo elk jaar nóg gerichter inspelen op de behoeften van haar bezoekers en ook inspelen op het verhogen van de bezoekersaantallen en de omzet.

In beeld

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze opdracht contact op met Sarah.