Samen Doen, Samen Duurzaam in Roerdalen

Hoe stimuleer je inwoners om duurzame keuzes te maken? Hierover denkt Annemiek sinds dit jaar met de gemeente Roerdalen mee. Ze werkt daarbij nauw samen met Sven Maas, beleidsmedewerker duurzaamheid. “Annemiek is ons vaste aanspreekpunt voor duurzaamheid. Dat werkt heel prettig. Ik heb het gevoel dat we het echt samen doen.”

Duurzame energie

“Roerdalen staat net als alle andere gemeenten voor een enorme duurzaamheidsopgave. In 2030 moet 49% van alle energie in onze gemeente duurzaam worden opgewekt. Ook moeten woningen van het gas af. We zijn op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor zonnevelden en windmolenparken. Voor de kortere termijn hebben we een actieplan Duurzame Energie opgesteld. Dit staat vol maatregelen om energie te besparen én schone energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op gebouwen of aan led-verlichting langs fietspaden.”

Iedereen in actie

“Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Maar we kunnen klimaatverandering alleen tegengaan als iedereen in actie komt. Iedereen kan iets doen! We willen inwoners, verenigingen en ondernemers in beweging krijgen. Communicatie is hierbij onmisbaar. We klopten begin dit jaar voor advies aan bij Team Communicatie. Annemiek werd aan ons project gekoppeld en samen zetten we de campagne Samen Doen, Samen Duurzaam. Via de campagne geven we inwoners tips om zelf aan de slag te gaan en brengen we goede voorbeelden uit onze gemeente onder de aandacht. We ontwikkelden onder andere de website www.samendoensamenduurzaam.nl, maar zetten ook de andere communicatiemiddelen van de gemeente in.”

Prettige samenwerking

“Ik heb duidelijk voor ogen wat ik wil bereiken op het gebied van duurzaamheid; Annemiek adviseert over de rol van communicatie hierbij. Ze denkt mee op strategisch niveau, maar coördineert ook de uitvoering. Ze doet dit proactief. Ze heeft het overzicht en zorgt voor de continuïteit in de communicatie. Afspraak is ook écht afspraak. Dit geeft vertrouwen. Ook Bram ondersteunt bij de campagne, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van interviews. Ik word echt ontzorgd en dat is heel fijn! De eerste effecten van de campagne worden nu zichtbaar. In korte tijd hebben al bijna 500 inwoners gebruik gemaakt van de regeling om hun huis te verduurzamen. En steeds meer mensen melden zich om hun verhaal te delen met andere inwoners. Mooi om te zien dat de bal aan het rollen is!”

Terug naar het overzicht